Kaleidoskop Kaleidoskop Kaleidoskop

KALEIDOSKOP

  • Autorski projekt (ideja, režija, dramaturgija, scenografija, kostimografija, lutke, glazbena dramaturgija): Kruna Tarle
  • Maske: Debora Hustić
  • Oblikovanje svjetla: Aleksandar Čavlek
  • Fotografija: Nino Šolić

  • Igraju: Katarina Budak, Lidija Dujić, Debora Hustić, Mario Kovač, Natalie Murat, Dragica Pehar
  • Kazalište: Zagrebačko kazalište mladih, 1996.

Iz kritika: