Clair obscur Clair obscur Clair obscur Clair obscur

CLAIR-OBSCUR

  • Autorski projekt (ideja, režija, dramaturgija, scenografija, kostimografija, lutke, glazbena dramaturgija): Kruna Tarle
  • Oblikovanje svjetla: Aleksandar Čavlek
  • Fotografija: Rade Sarađen

  • Igraju: Katarina Budak, Morana Dolenc, Lidija Dujić, Mladen Josipović, Natalie Murat, Dragica Pehar, Tena Šnajder, Marijana Županić
  • Kazalište: Zagrebačko kazalište mladih, 1999.